About

 

ชื่อนิตยสาร  คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก พลัส [CG+]
กำหนดวางตลาด  วางแผงทุกวันที่ 15 ของเดือน
ประเภทนิตยสาร  รายเดือน
ราคาขาย  100 บาท
จำนวนหน้า  116 หน้า
ประเภทการพิมพ์  – 9.25 x 11.75 นิ้ว (A4)
– 4 สี
แนวคิด  – เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้สำหรับ Multimedia และ Graphic Designers ในประเทศไทย
– เพื่อสนับสนุน ตลาด Multimedia และ Graphic Design ในประเทศเทศไทยให้ให้มีความสามารถและ
เติบโตเทียบเท่าต่างประเทศ
– เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในด้าน Multimedia และ Graphic ของคนไทยให้ก้าวเข้าสู่ระดับโลก
เนื้อหา  Computer Graphic Plus Magazine นิตยสารสำหรับ multimedia และ graphic designers รวมไปถึง
นักศีกษา , นักเรียน และ บุคคลทั่วไป ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชื่นชอบศิลปะยุคดิจิตอล โดยมี “CG.REPRESENT”
ซึ่งเป็นคอลัมน์หลักของนิตยสาร ซึ่งจะนำเสนอ ไอเดีย ความคิด , ผลงาน ต่างๆ จาก Digital Artists ที่มี
ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยปกของนิตยสารแต่ละฉบับ จะได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจาก Digital
Artists ที่ถูกคัดเลือกเหล่านั้นนอกจากนี้ยังมีคอลัมน์“Student portfolio” จะเป็น เวที สำหรับ นักเรียน , นักศึกษา ที่มีความสนใจในด้าน Computer Graphic ให้มีโอกาส ได้ โชว์ ผลงานสู่ สาธารณะเพื่อเป็นการส่งเสริม และ ผลักดัน ความคิดสร้างสรรค์ และ จินตนาการ ของ เด็กไทย ให้เทียบเท่า ต่างประเทศ

“Features” จะนำเสนอข่าวสาร, หัวข้อ และ สิ่งที่เป็นประโยชน์ ใน มุมวิเคราะห์ เบื้องลึก เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสีย นำเสนอ ให้ ผู้อ่านได้รับทราบ และเป็นสื่อนำเสนอ ด้าน ผลงาน ศิลปะและ สิ่งของต่างๆที่วางขายอยู่ในตลาด ที่เกี่ยวเนื่องกับด้าน Computer graphic ในเมืองไทยให้ เป็นที่รู้จัก

“Tutorial” ของโปรแกรมยอดฮิตต่างๆของชาว Multimedia และ Graphic designers ทั่วโลก อาทิ เช่น Macromedia Flash, Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver, Maya, 3Dsmax และอื่นๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ รับรู้ ถึง เทคนิค ใหม่ๆ ที่สามารถ นำมาประยุกต์ ใช้กับ ผลงาน ของ ตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย  multimedia และ graphic Designers, นักเรียน นักศึกษา ดีไซน์ ที่มีความสนใจในด้านความเป็นไปและกระแสของ computer graphic ในเมืองไทย และ ต่างประเทศ
เจ้าของ  Computer Graphic Plus Co., Ltd.
บริษัท คอมพิวเตอร์ กราฟฟิก พลัส จำกัด 463/12 ซอย วัฒนศิลป์์ ถนน ราชปรารภ เขต ราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 02 651 7745-7 โทรสาร 02 651 7726 (Auto)
อีเมล์: [email protected] cgplusmag.com
www.cgplusmag.com
บรรณาธิการอำนวยการ  คุณอรรถกร อินทกรณ์
ช่องทางการจัดจำหน่าย  ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ อาทิ เช่น
– B2S (บีทูเอส)
– Faster Books [บนสถานีรถไฟฟ้า BTS ]
– ร้านหนังสือดอกหญ้า
– ศูนย์หนังสือจุฬา
– ซีเอ๊ดบุ๊ค – ร้านนายอินทร์
– เดอะบุคเชสท์
– คิโนะคุริยะ
– Net design ทั้ง 9 สาขา (www.netdesign.ac.th)
– Z-la design school (www.z-la.com)
– Du-mon design school (www.dumon-vfx.com)
– I-stored (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
– U-stored (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต)
– 7/11
– Booksmile
บทสัมภาษณ์ตามสื่อต่างๆ – Youarehere [Free Magazine] 2007/May/29
– Dailynews 15 มิถุนายน 2551
– Netdesign
– Thairath Online It Exclusive วันที่ 10 ม.ค. 52
– MCOT DOT NET โดย อรรถพล เลิศล้ำ และ ศรีสุดา วินิจสุวรรณ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2552

 

Back To Top